Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Tento formulár vyplňte a zašlite nám ho iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy. Prosíme Vás o poskytnutie registrovanej e-mailovej adresy za účelom Vašej rýchlej identifikácie a efektívneho vyriešenia požiadavky.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Ak chcete od zmluvy odstúpiť, vyplňte prosím tento formulár a pošlite nám ho

Komu: Interdate S.A., C-Date Zákaznícky servis/Odstúpenie od zmluvy, 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg, Luxembursko:

Týmto odstupujem/odstupujeme (*) od mnou/nami (*) uzatvorenej zmluvy o nákupe nasledujúceho tovaru (*)/ poskytnutia nasledujúcej služby (*)

Objednané dňa (*)/Prijaté dňa (*): ____________________________________________________________

Meno spotrebiteľa/ spotrebiteľov: _____________________________________________________________

Adresa spotrebiteľa/ spotrebiteľov: ____________________________________________________________

Podpis spotrebiteľa/ spotrebiteľov (iba pri informovaní formou listu): _________________________________

Dátum:  __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(*) nehodiace sa preškrtnite